Vill du starta eget? Jag coachar dig på vägen!

STARTA FÖRETAG

domäner - web - logor - personlig utveckling

- inspiration - utmaning - energi

Jag arbetar som personlig coach och följer ICF´s etiska riktlinjer. Tillsammans med mina klienter arbetar vi tillsammans på ett närvarande, genuint och personligt sätt för att förverkliga din eller dina målbilder. Givetvis med tystnadsplikt.


Har över tid varit ett stöd vid vid start-ups av små och medelstora företag. Vilken lycka att se någon flyga iväg och klara sig galant. Kan det bli bättre?


Coaching för mig innebär personlig utveckling. Jag kommer att inspirera och utmana dig så vi tillsammans hittar dina styrkor och når fram till dina uppsatta mål.


Det är viktigt att du avsätter tid, förberedelse och reflektion både före och efter våra möten. Jag kommer hjälpa dig att fokusera på din målbild.


Jag vill förstärka att det är DU som har lösningen inom DIG och jag hjälper dig att hitta DEN. Förutsättningen för våra möten är att du själv vill tänka annorlunda och få till en förändring i dina egna tankebanor.


Min genuina nyfikenhet och mitt personliga engagemang kommer att få oss att lyckas tillsammans.


Välkommen!

“En närvarande och engagerad coach som jag känner förtroende för”

Utmanat mig att tänka i andra banor”

Gav mig energi och mer fokus att lägga tid på rätt saker”

Det har skapat ett inre lugn”

“Mer fokuserad på vad jag vill och se möjligheter, inte bara svårigheter”